הקרן למיזמים לאומיים


רקע - הקמת הקרן

שנת 2013. הדי המחאה החברתית שהוצתה כשנתיים קודם לכן עדיין באוויר. בציבור מורגש צורך ורצון עז לשינוי ולהגברת האחריות החברתית והסולידריות` מתגבשת הבנה לגבי שעת הכושר הקיימת. נראה כי שיתופי הפעולה, הידע והכלים שנצברו לאורך השנים, יכולים להוות בסיס להשפעה חברתית רחבה במדינה. מודל 'קולקטיב אימפקט', שאומץ בהצלחה בעולם כמענה לבעיות מורכבות, יכול להוות בסיס להשפעה זו. מרחב פעולה משותף של ארגונים מהמגזר הציבורי, העסקי והחברתי יש בהם להביא לשינוי המיוחל. מודל ה 'קולקטיב אימפקט' מוכיח את עצמו ביכולת לשתף פעולה גם במדינת ישראל ובפוטנציאל לפתור בעיות מורכבות. לאחר תקופה קצרה כבר נרשמת ההצלחה במיזמים בהם הוחל לפעול.
 
מתוך הכרה כי בעיות רבות ברמה הלאומית אינן מקבלות מענה, ונדרש שינוי מהותי, חובר  יו"ר שיתופים רוני דואק יחד עם יואב שולב יזם ההייטק וגרי גרישפן פילנתרופ ויזם חברתי. בשנת 2015 מוקמת על ידם במשותף הקרן למיזמים לאומיים. האלופה (במי"ל) אורנה ברביבאי נבחרת לשמש מנכ"ל הקרן, ובהמשך גדי לסין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס מתנדב לשמש כיו"ר.
 
כך, מתוך תפיסה של אחריות חברתית ובמטרה לחולל שינוי בסוגיות ציבוריות ברמה לאומית באמצעות איחוד כוחות ומשאבים של גופים מובילים מכלל מהסקטורים - מוקמת בשנת 2015  'הקרן למיזמים לאומיים', כאשר נקבע, באופן טבעי, כי 'שיתופים', המובילה תהליכי קולקטיב אימפקט,  היא זו שתספק לקרן תשתית מקצועית ומנהלתית.

חזון הקרן למיזמים לאומיים

חזון הקרן מושתת על  עיקרי מודל 'קולקטיב אימפקט': "הקרן תפעל מתוך תפיסה של אחריות חברתית עמוקה, במטרה לחולל שינוי מערכתי בסוגיות ליבה לאומיות; תוך רתימה ושיתוף פעולה של גופים מובילים מהסקטור העסקי, הפילנתרופי והציבורי."

הנחות עבודה

ארבע הנחות עבודה מרכזיות עומדות בבסיס פעילות הקרן:

  • שיתופיות: הקרן תפעל, תוך מעורבות חברתית ושיתוף פעולה בין מגזרי – פילנתרופי, עסקי וציבורי, להשגת יעדים משותפים.
  • מיצוי יכולות: הקרן תפעל לניצל את היכולות הייחודיות של המגזר העסקי: ניהול מוטה תוצאות ויעדים.
  • הובלה: הקרן תשמש כארגון שדרה- גוף מוביל ומתכלל הממוקד במשימה, מייצר אינטגרציה בין המגזרים ומגייס משאבים.
  • מחויבות לתוצאות: הקרן תהיה מחויבת להשגת תוצאות מדידות בטווחי זמן מוגדרים.