מגן חיים: תכנית הפעלה

מסמך זה הוא תדריך להטמעה ויישום של תוכנית "מגן חיים" – תוכנית לאומית בהובלת הקרן למיזמים לאומיים ומשרד הבריאות שמטרתה להביא לירידה של50% בקירוב בשיעור הזיהומים הנרכשים מסוג CPE, CDI, CLABSI ו-BSI במשך שנה וחצי. בנוסף לכך, התוכנית מסייעת בהורדה של זיהומים נרכשים אחרים.

מטרת התדריך היא לשמש כלי אופרטיבי מלווה לאורך כל חיי התוכנית, החל מהכנת התשתית ועד לשימורה לאחר השגת יעדיה.
התדריך כולל:

  • הצגת התוכנית ועקרונותיה
  • בעלי התפקידים והשותפים הנדרשים מקרב המרכז הרפואי
  • היערכות המרכז הרפואי להטמעת התוכנית, כולל הגדרת מטרות; הערכת מצב המרכז הרפואי והתאמת התערבויות; היערכות היחידה למניעת זיהומים; בניית תוכנית עבודה ועוד
  • תהליך יישום ומדידה
  • שימור והעמקת הישגיה
  • כלים מלווים
  • מאגר התערבויות

>> להורדת קובץ התדריך המלא לחצו כאן


למידע נוסף בנושא הטמעת "מגן חיים" במרכזים רפואיים ניתן לפנות לרונן גלשטיין, בטלפון: 052-9209419, או במייל: [email protected]